BR/O1/19 BR III 4593 Silnice III/4593 Úvalno - Branice, km 6,422 -8,770 s vazbou na hraniční přechod PR 2.34 Odhad stavebních nákladů činí 29 000 tis. Kč 60.00 20 stavba návrhová (N)
FM/O1/41 FM II 483 Přeložka sil. II/483 - obchvat Čeladné 2.00 Odhad nákladů nebyl zpracován 110.00 6 stavba návrhová (N)
FM/O1/42 FM III 4848 Přeložka silnice č. III/4848 F-M - Palkovice, návaznost na obchvat F-M 0.95 Předpokládané celkové investiční náklady 78 800 tis. Kč bez DPH 70.00 18 stavba návrhová (N)
FM/O1/45 FM Přímé dopravní propojení ulic Jablunkovské a Kaštanové v Třinci - VIA Sosna Předpokládané celkové investiční náklady včetně DPH činí 450 000 tis. Kč 60.00 24 stavba návrhová (N)
KI/O1/23 KI II 470 Silnice II/470 Rychvald, km 4,163 - 5,100 0.93 Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován. 85.00 16 stavba návrhová (N)
KI/O1/24 KI III 47215 Přeložka silnice III/47215 Doubrava, Špluchov - Dědina 2.61 Odhad stavebních nákladů 110 000 tis. Kč vč. DPH 30.00 27 stavba návrhová (N)
KI/O1/39 KI III 4689 Přeložka silnice III/4689 v Petrovicích u Karviné, km 4,060-4,732 0.67 Odhad nákladů nebyl zpracován 100.00 11 stavba návrhová (N)
KI/O1/43 KI III 4739 Směrové úpravy a rozšíření silnice III/4739 v Havířově 1.73 Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován. 60.00 23 stavba návrhová (N)
KI/O1/47 KI II 474 Silnice II/474 Orlová, okružní křižovatka u nemocnice Předpokládané celkové investiční náklady činí 16 000 tis. Kč. 90.00 15 stavba návrhová (N)
OP/O1/6 OP II 469 Silnice II/469 Děhylov - úprava směrového vedení trasy-nová trasa km 3,140-5,640 2.50 Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován. 100.00 7 stavba návrhová (N)
OP/O1/17 OP III 46826 Rekonstrukce a modernizace silnice III/46826 Třebom - Grodczanski, km 0,000-1,869 1.86 Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován. 60.00 19 stavba návrhová (N)
OP/O1/21 OP III 44337 Silnice III/44337 Melč - obchvat obce km 0,250-1,250 1.00 Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován. 60.00 21 stavba návrhová (N)
OP/O1/22 OP II 462 Silnice II/462 Jelenice-Lesní Albrechtice km 8,500-9,866 1.36 Předpoklad celkových investičních nákladů činí 96 655 tis. Kč s DPH. 120.00 4 stavba návrhová (N)
OP/O1/25 OP III 4648 Přeložka silnice III/4648 Bohučovice lom 0.50 Odhad stavebních nákladů činí 30 000 tis. Kč 50.00 25 stavba návrhová (N)
OP/O1/37 OP III 0578 Rekonstrukce silnice III/0578 s vazbou na hraniční přechod Vávrovice-Wiechovice Odhad stavebních nákladů činí 7 700 tis. Kč. 40.00 26 stavba návrhová (N)
OP/O1/40 OP II 461,443 Přeložka silnice II/461 a II/443 (Jižní obchvat - Hradecká - Olomoucká) Odhad stavebních nákladů činí 500 000 tis. Kč 80.00 17 stavba návrhová (N)
OP/O1/44 OP II 461 Přeložka silnice II/461 (Jižní obchvat - dokončení) 0.41 Předpoklad celkových investičních nákladů činí 57 800 tis. Kč s DPH. 155.00 1 stavba návrhová (N)
OP/O1/46 OP II 443 Přeložka silnice II/443 - obchvat Otic Předpokládané celkové investiční náklady činí 210 000 tis. Kč vč. DPH. 90.00 14 stavba návrhová (N)
OV/O1/9 OV II 479 Silnice II/479 Ostrava ulice Železárenská Odhad stavebních nákladů zařazeného úseku silnice činí 82 mil. Kč vč. 21% DPH. 100.00 8 stavba návrhová (N)
OV/O1/10 OV II 478 Silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská Odhad stavebních nákladů činí: 350 000 tis. Kč ( pro financování stavby je nutná finanční spoluúčast Statutárního města Ostrava) 140.00 2 stavba návrhová (N)
OV/O1/14 OV II 478 Silnice II/478 prodloužená Mostní II.etapa Odhad stavebních nákladů činí 69 000 tis. Kč 130.00 3 stavba návrhová (N)
OV/O1/15 OV II 470 Silnice II/470 Ostrava, km 2,800 - 4,163 1.36 Odhad stavebních nákladů činí 65 000 tis. Kč vč. 21% DPH. Odhad stavebních nákladů zařazeného úseku silnice činí 71 000 tis. Kč vč. 21% DPH. 100.00 9 stavba návrhová (N)
OV/O1/30 OV III 46620 Dostavba duálu ul.Martinovské III/46620 v Ostravě 1.14 Odhad stavebních nákladů činí 48 mil. Kč vč. 21% DPH 90.00 12 stavba návrhová (N)
OV/O1/32 OV II 479 Stavba prodloužené Bílovecké od Opavské II/479 po Severní spoj 1.85 Odhad stavebních nákladů činí 242 mil. Kč vč. 21% DPH 60.00 22 stavba návrhová (N)
OV/O1/33 OV II 478 Silnice II/478 Mostní III.etapa v Ostravě 0.83 Odhad stavebních nákladů činí 24 mil. Kč vč. 21% DPH 90.00 13 stavba návrhová (N)
OV/O1/34 OV Stavba Severního spoje II. etapa v Ostravě 2.50 Odhad stavebních nákladů činí 24 mil. Kč vč. 21% DPH 110.00 5 stavba návrhová (N)
OV+OP/O1/27 OV+OP III 46620 Stavba prodloužené Martinovské III/46620 Ostrava-Martinov - Děhylov 2.04 Odhad stavebních nákladů činí 569 000 tis. Kč. vč. 21% DPH 100.00 10 stavba návrhová (N)