FM/M2/2 FM II 486 Silnice II/486 Hukvaldy most ev. č. 486-012, 486-011 Odhad stavebních nákladů činí 78 000 tis. Kč. 141.00 10 stavba návrhová (N)
OV/M2/5 OV III 4793 Silnice III/4793 Ostrava Karolina mosty ev.č.4793-4..1,2 Odhad stavebních nákladů činí 42 500 tis.Kč 138.00 11 stavba návrhová (N)
OV/M2/6 OV III 4787 Silnice III/4787 Ostrava ul.Výškovická – most ev.č. 4787-3..1,2 Odhad stavebních nákladů činí 202 200 tis. Kč bez DPH 160.00 8 stavba návrhová (N)
OV/M2/7 OV III 4787 Silnice III/4787 Ostrava ul.Výškovická – most ev.č. 4787-4..1,2 Odhad stavebních nákladů činí 134 800 tis. Kč bez DPH 170.00 7 stavba návrhová (N)
OV/M2/9b OV II 477 Silnice II/477 Ostrava rekonstrukce MÚK s II/479 pod Bazaly Předpokládané náklady stavby činí 97 137 tis. Kč bez DPH (CÚ 2016). 199.00 3 stavba návrhová (N)
OV/M2/9c OV II 477 Silnice II/477 Ostrava rekonstrukce MÚK s II/479 pod Bazaly Předpokládané náklady stavby činí 139 939 tis. Kč bez DPH (CÚ 2016). 199.00 4 stavba návrhová (N)
OV/M2/11 OV III 4804 Silnice III/4804 rekonstrukce mostu ev. č. 4804-2 přes řeku Lubinu v Košatce Odhad stavebních nákladů činí 46 600 tis. Kč bez DPH 120.00 16 stavba návrhová (N)
OV/M2/13 OV II 479 Silnice II/479 Ostrava rekonstrukce mostů ev. č. 479-003..1,2 přes trať ČD ul. Opavská Odhad stavebních nákladů není zpracován. 199.00 1 stavba návrhová (N)
OV/M2/14 OV II 479 Silnice II/479 Ostrava rekonstrukce mostů ev. č. 479-004..1,2 přes Odru ul. Opavská Odhad stavebních nákladů není zpracován. 199.00 2 stavba návrhová (N)
OV/M2/17 OV II 647 Silnice II/647 Ostrava rekonstrukce mostu ev. č. 647-041..3 přes ul. Novinářská na ul. Mariánskohorská Rozpočtové náklady stavby činí 24 700 tis. Kč bez DPH (CÚ 2014). 190.00 6 stavba návrhová (N)
OV/M2/18 OV II 647 Silnice II/647 - rekonstrukce mostu ev.č. 647-040..3 na ulici Mariánskohorské přes ulici Grmelova v Ostravě Odhad stavebních nákladů není zpracován. 198.00 5 stavba návrhová (N)
OV/M2/19 OV III 4787 Silnice III/4787 - rekonstrukce mostu ev.č. 4787-1c.1 na ulici Výškovická přes ulici Dolní v Ostravě Odhad stavebních nákladů není zpracován. 128.00 14 stavba návrhová (N)
OV/M2/20 OV III 4787 Silnice III/4787 - rekonstrukce mostu ev.č. 4787-1c.2 na ulici Výškovická přes ulici Dolní v Ostravě Odhad stavebních nákladů není zpracován. 128.00 15 stavba návrhová (N)
OV/M2/21 OV II 647 Rekonstrukce mostu ev. č. 647-047 přes ul. Ke Kamenině na ul. Bohumínská v Hrušově Předpokládané celkové investiční náklady činí 8 000 tis. Kč vč. DPH 134.00 12 stavba návrhová (N)
OV/M2/22 OV II 647 Rekonstrukce mostu ev. č. 647-048 nad tratí SŽDC na ul. Bohumínská v Hrušově Předpokládané celkové investiční náklady činí 9 000 tis. Kč vč. DPH 145.00 9 stavba návrhová (N)
OV/M2/23 OV II 647 Rekonstrukce mostu ev. č. 647-049 přes ul. Stará cesta na ul. Bohumínská v Hrušově Předpokládané celkové investiční náklady činí 8 000 tis. Kč vč. DPH 134.00 13 stavba návrhová (N)