FM/M1/398 FM II 474 Rekonstrukce mostu ev. č.474-039 přes místní potok - inudační území - před obcí Třanovice Předpokládané celkové investiční náklady činí do 1 500 tis. Kč. 151.00 11 stavba návrhová (N)
FM/M1/399 FM II 648 Rekonstrukce mostu ev. č.648-030 přes řeku Stonávka v obci Třanovice Předpokládané celkové investiční náklady činí 3 000 tis. Kč. 118.00 59 stavba návrhová (N)
FM/M1/400 FM III 4733 Rekonstrukce mostu ev. č.4733-8 přes zátopní území v obci Žermanice Předpokládané celkové investiční náklady činí do 1 500 tis. Kč. 111.00 70 stavba návrhová (N)
FM/M1/401 FM III 4774 Rekonstrukce mostu ev. č.4774-10 přes místní potok v obci Pražmo Předpokládané celkové investiční náklady činí 3 500 tis. Kč. 131.00 36 stavba návrhová (N)
FM/M1/402 FM III 4774 Rekonstrukce mostu ev.č. 4774-23 přes řeku Morávku v obci Morávka Předpokládané celkové investiční náklady činí 5 500 tis. Kč. 120.00 55 stavba návrhová (N)
FM/M1/403 FM III 01144 Rekonstrukce mostu ev. č. 01144-4 přes řeku Olši za obcí Bystřice nad Olší Předpokládané celkové investiční náklady činí 8 000 tis. Kč. 100.00 112 stavba návrhová (N)
FM/M1/404 FM III 01151 Rekonstrukce mostu ev. č.01151-1 přes řeku Lomnou v obci Dolní Lomná Předpokládané celkové investiční náklady činí 8 000 tis. Kč. 68.00 169 stavba návrhová (N)
KI/M1/405 KI II 475 Rekonstrukce mostu ev. č. 475-006 přes bývalou železniční vlečku ve Stonavě Odhad stavebních nákladů činí 6 000 tis. Kč 171.00 3 stavba návrhová (N)
NJ/M1/406 NJ II 482 Rekonstrukce mostu ev. č.482-001 přes Rybský potok obci Rybí Odhad nákladů stavby činí 6 000 tis. Kč 130.00 39 stavba návrhová (N)
NJ/M1/407 NJ III 4808 Rekonstrukce mostu ev. č.4808-8 přes řeku Lubina v obci Skorotín Odhad nákladů stavby činí 12 000 tis. Kč 105.00 91 stavba návrhová (N)
NJ/M1/408 NJ III 4848 Silnice III/4848 - rekonstrukce OZ v obci Tichá v km 16,447 až 16,607 0.16 Odhad nákladů stavby činí 9 000 tis. Kč 142.00 15 stavba návrhová (N)
NJ/M1/409 NJ III 46211 Rekonstrukce mostu ev. č.46211-7 přes potok Kameník v obci Dolejší Kunčice Odhad nákladů stavby činí 7 000 tis. Kč 110.00 75 stavba návrhová (N)
NJ/M1/415 NJ III 46429 Rekonstrukce mostu ev. č. 46429-1 přes potok Sedlnička před obcí Sedlnice Odhad nákladů stavby činí 6 300 tis. Kč 110.00 76 stavba návrhová (N)
OP/M1/410 OP III 4429 Silnice III/4429 - rekonstrukce opěrné zdi ul.Klokočovská ve Vítkově 0.03 Předpokládané celkové investiční náklady činí 4 000 tis. Kč. 104.00 92 stavba návrhová (N)
OP/M1/411 OP II 460 Silnice II/460 rekonstrukce mostu ev. č. 460-006 za obcí Velké Heraltice Předpokládané celkové investiční náklady činí 5 000 tis. Kč. 88.00 151 stavba návrhová (N)
OP/M1/413 OP III 4597 Silnice III/4597 rekonstrukce mostu ev. č. 4597-1 Kolná Předpokládané celkové investiční náklady činí 5 000 tis. Kč. 78.00 165 stavba návrhová (N)
OP/M1/414 OP III 4605 Silnice III/4605 rekonstrukce mostu ev. č. 4605-1 v obci Skrochovice Předpokládané celkové investiční náklady činí 4 300 tis. Kč. 89.00 149 stavba návrhová (N)