FM/K/46 FM III 48425, 48418 Rekonstrukce křižovatky silnic III/48425 x III/48418 v obci Frýdlant n. O. a navazujících úseků komunikace 4.9.2017-dokončení 2018 COLAS CZ, a.s. 12812
KI/K/22 KI II 475 Okružní křižovatky sil. II/474 ul. Těrlická se sil. II/475 ul. Dělnická v Horní Suché 05/2017 - 05/2018 STRABAG, a.s. 27104
OP/K/11
OP
II
469
Silnice II/469 Hlučín okružní křižovatka

Vyřazena ze seznamu BK z důvodu - Rada Města Hlučín vyslovila v roce 2007 nesouhlas s realizací stavby.


OV/K/28
OV
II
479
Silnice II/479 Železárenská, napojení na I/56

Stavba byla vyřazena ze seznamu BK z důvodu - stavbu je možné přiřadit ke stavbě OV/O1/9 silnice II/479 Ostrava, ul. Železárenská vzhledem k ucelenosti tahu a mimo jiné také i s ohledem na skutečnost, kdy tato stavba není schválená v územním plánu města Ostravy a není také zpracován investiční záměr ani studie.