1 OP/K/36 OP III 46611 Rekonstrukce křižovatky sil.III/46611 a III/4697 v Ludgeřovicích Předpokládané investiční náklady činí 9 100 tis.Kč (vč. DPH) 100.00 stavba návrhová (N)
2 KI/K/21a KI III 4688 Okružní křižovatka na sil. III/4688 ul. Havířská s MK tř.Osvobození v Karviné Hrubý odhad stavebních nákladů je 10 000 tis. Kč 90.00 stavba návrhová (N)
3 KI/K/49 KI III 4711 Okružní křižovatka ulic Bezručova, Revoluční a Máchova v Bohumíně Předpokládané celkové investiční náklady činí 11 800 tis. Kč vč. DPH 90.00 stavba návrhová (N)
4 OP/K/37 OP II 466 Silnice II/466 Chuchelná - křižovatka před rehabilitačním ústavem - MK Komenského Předpokládané investiční náklady činí 8 600 tis. Kč, z toho SSMSK cca 5 000 tis. Kč. 88.00 stavba návrhová (N)
5 NJ/K/38 NJ III 04816 Okružní křižovatka ulic Gen. Hlaďo, k nemocnici a 28. října v Novém Jičíně Předpokládané investiční náklady činí 6 800 tis.Kč 88.00 stavba návrhová (N)
6 OP/K/9 OP II 467 Silnice II/467 Kravaře rekonstrukce křižovatky s MK 0.40 Odhad stavebních nákladů činí 7 000 tis. Kč 85.00 stavba návrhová (N)
7 OV/K/45 OV III Přestavba křižovatky silnice III/4692 x III/46615 Krásné Pole Předpokládané investiční náklady činí 11 mil. Kč vč. DPH 80.00 stavba návrhová (N)
8 OV/K/50 OV II 647, 4654 Okružní křižovatka silnic II/647, III/4654 a MK ul. Lidická Předpokládané celkové investiční náklady činí 15 000 tis. Kč vč. DPH 80.00 stavba návrhová (N)
9 FM/K/34 FM II 648 Rekonstrukce křižovatky sil.II/648 a III/4733 v obci Dobrá Předpokládané investiční náklady činí 12 000 tis.Kč 70.00 stavba návrhová (N)
10 OP/K/16 OP II 469 Silnice II/469 Hať okružní křižovatka s MK Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován. 66.00 stavba návrhová (N)
11 OV/K/12 OV II 469 Silnice II/469 Ostrava Plesná, ul. 17.listopadu – okružní křižovatka 0.17 Odhad stavebních nákladů 28 700 tis. Kč vč. 21% DPH s předpokladem spoluúčasti města (chodníky+VO) 60.00 stavba návrhová (N)
12 KI/K/14 KI III 4745 Silnice III/4746 Havířov ulice Dělnická, okružní křiž.s III/4745 (přečíslování původní silnice III/4744) 0.10 Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován. 60.00 stavba návrhová (N)
13 NJ/K/19 NJ II 480 Úprava křižovatky ul.Záhumenní II/480 a ul. Kpt. Jaroše v Kopřivnici Odhad stavebních nákladů činí 13 600 tis. Kč 60.00 stavba návrhová (N)
14 NJ/K/30 NJ II 482 Okružní křižovatka silnice II/482 s ulicí Francouzskou a Školní v Kopřivnici Odhad stavebních nákladů činí 6 400 tis. Kč 60.00 stavba návrhová (N)
15 OV/K/42 OV II 477 Silnice II/477 Ostrava, ul. Frýdecká - okružní křižovatka s ul. Mostní Odhad stavebních nákladů 20 000 tis. Kč s předpokladem spoluúčasti města + MO Vratimov (chodníky+ VO). 60.00 stavba návrhová (N)
16 FM/K/7 FM II 486 Silnice II/486 Krmelín okružní křižovatka s III/4841 0.30 Odhad stavebních nákladů 17 000 tis. Kč. 50.00 stavba návrhová (N)
17 OV/K/43 OV III 4692, 4693 Přestavba křižovatky sil. III/4692 x III/4693 v obci Vřesina Odhad stavebních nákladů činí 10 900 tis. Kč vč. 21% DPH 50.00 stavba návrhová (N)
18 FM/K/47 FM III 4681 Křižovatka silnic I/11 a III/4681 "U Napolena" v Třinci Zatím nespecifikováno 50.00 stavba návrhová (N)
19 FM/K/48 FM II 477, 48425 Rekonstrukce křižovatky silnic II/477 x III/48425 v obci Baška a navazujících úseků komunikace Předpokládané celkové investiční náklady činí 8 000 tis. Kč vč. DPH 50.00 stavba návrhová (N)
20 OV/K/51 OV II 647 Okružní křižovatka silnic II/647, MK navrhované zástavby Odhad nákladů není zpracován. 50.00 stavba návrhová (N)
21 FM/K/8 FM II 486 Silnice II/486 Hukvaldy okružní křižovatka s III/4861 0.30 Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován. 40.00 stavba návrhová (N)
22 OP/K/23 OP II 469 Rekonstrukce křižovatky sil.II/469 a III/4696 Šilheřovice-Hlučín Odhad stavebních nákladů činí 5 000 tis. Kč 40.00 stavba návrhová (N)
23 OP/K/25 OP III 4673 Okružní křižovatka Mokré Lazce sil III/4673 s III/4664 Odhad stavebních nákladů činí 5 000 tis. Kč 40.00 stavba návrhová (N)
24 FM/K/35 FM III 4737 Rekonstrukce křižovatky sil.III/4737 a III/4733 v obci Pazderná Předpokládané investiční náklady činí 2 500 tis.Kč 30.00 stavba návrhová (N)
25 FM/K/52 FM III 4682, 4682a Okružní křižovatka silnice III/4682 x III/4682a v k.ú. Vendryně Předpokládaný odhad nákladů činí 5 000 tis. Kč. 30.00 stavba návrhová (N)