IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/S/132

 
Název: Modernizace silnice v rámci průmyslové zóny Ostrava, km 5,000 - 9,098
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 4680
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 242
Stavebně technický stav 3,00
Délka úpravy v kilometrech 4,09
 
Popis Modernizace silnice. M.J.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena. Předpoklad realizace stavby v rámci souvislých oprav povrchů silnic 2015-2016.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  95,00

Pořadí

  64

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace