IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M1/397

 
Název: Oprava mostu ev. č. 4787-12 přes Ondřejnici na ul. Petřvaldská ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 3067
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 113
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Mostní objekt se nachází v blízkosti křižovatky silnice III/4787 a silnice III/48615 v katastru obce Stará Ves nad Ondřejnicí. Most převádí silniční dopravu přes koryto řeky Ondřejnice. Současný celkový stavebnětechnický stav mostu je klasifikován jako špatný. Tento stav je způsobený zejména špatnou funkci hydroizolace, poškozenými mostními závěry a defekty v krytu vozovky. Tím dochází k zatékání a průsakům vody do nosné konstrukce z předpjatých nosníků KA-73 , na úložné prahy a ložiska, na římsy, což způsobuje stále větší degradaci betonových konstrukčních prvků, ložisek. Na podhledu nosné konstrukce jsou místy viditelné zvodnělé trhliny s mapami a krápníky. Na boční straně krajních nosníků jsou zvodnělé šikmé trhliny. Vozovka na mostě je zvlněná, podél mostních závěrů jsou trhliny. Na začátku i na konci mostu chybí nebo jsou poškozené žulové obrubníky. V betonu jsou četné trhliny a viditelné obnažené korodující třmínky. Chodníky - betonový povrch je zvětralý, drolí se, v betonu jsou četné trhliny. Zábradlí na mostě je nenormované a zkorodované. L.O.IX/2017
Stav přípravy Bude zpracována PD ve stupni PDPS.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 6 000 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  119,00

Pořadí

  56

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace