IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV+FM+KI/S/74a

 
Název: Silnice II/473 modernizace silnice v rámci průmyslové zóny FM - Petřvald km 0,460-1,155; km 2,096-4,779; km 6,3741-10,070; km 11,656-13,300; km 13,800-17,469 a km 19,138 - 20,816
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 4090
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 283
Stavebně technický stav 4,10
Délka úpravy v kilometrech 14,06
 
Popis Rekostrukce komunikace. Vynechány úseky realizované v rámci oprav povrchů komunikace a úsek v projektové přípravě. V rámci SÚ 2010 provedena oprava povrchů sil. II/473 ul. Kaštanova v km 16,595 – 17,394. Bylo provedeno frézování povrchu vozovky v tl. 50 mm a zpětná pokládka nových živičných vrstev ACO 11 + tl. 50 mm a obnova VDZ, V rámci stavby PZ nošovice byla provedena oprava silnice v km 6,310-7,330. Byla provedena recyklace podkladních vrstev a položení ložné a obrusné vrstvy ACL 16S-50mm a ACO 11S-50mm. M.J.IX/2017
Stav přípravy V km 0,460 - 4,779 je zpracována PDPS a je vybrán zhotovitel.
Financování Předpokládaný odhad celkových nákladů je 54 719 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  126,00

Pořadí

  21

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace