IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/S/22

 
Název: Silnice II/442 Hořejší Kunčice - Kružberk - rekonstrukce komunikace km 15,800-18,000
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 348
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 21
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech 2,20
 
Popis Stavbu si vyžádal nevyhovující stavebně technický stav komunikace s bodovou závadou ve směrovém a šířkovém uspořádání. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Zhotovena PD ve stupni DÚR - 04/2007, ÚR nevydáno.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  105,00

Pořadí

  45

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace