IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/S/213b

 
Název: Rekonstrukce silnice II/442 Vítkov - hr. okr. NJ
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2128
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 739
Stavebně technický stav 4,10
Délka úpravy v kilometrech 4,85
 
Popis Jedná se o modernizaci silnice II/442 v km 29,051 - 33,904, tj. od konce Města Vítkov po hranici okr. NJ. Navazuje na stavbu OP/S/213a. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena
Financování Odhad nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  121,00

Pořadí

  27

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace