IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/S/213a

 
Název: Rekonstrukce silnice II/442 Staré Heřminovy - Hořejší Kunčice - Vítkov - hr. okr. NJ, včetně opěrné zdi
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2128
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 739
Stavebně technický stav 4,10
Délka úpravy v kilometrech 2,55
 
Popis Součástí stavby jsou stavební objekty SO 101 "Rekonstrukce silnice II/442 Bohdanovice - hranice okr. Bruntál", SO 201 "Zárubní zeď v km 7,182 - 7,255" a SO 202 "Opěrná zeď v km 7,137 - 7,379". Další součástí stavby jsou stavební objekty SO 102 " Rekonstrukce silnice II/442 Vítkov - průtah", SO 203 "Propustek v km 26,706", SO 204 "Opěrná zeď v km 27,220". Do stavby byl přiřazen o objekt SO 205 "Opěrná zeď v km 30,100 - 30,165", která se nachází na úseku stavby OP/S/213b. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Je zpracována PDPS celé stavby, SP na stavbu vydána. Předpoklad realizace 04 -10/2017.
Financování Celkové náklady činí 79 000 tis. Kč vč. DPH.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  121,00

Pořadí

  25

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace