IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/S/184

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice III/4676 Dolní Benešov – Háj ve Slezsku
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba realizovaná (R)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2521
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 150
Stavebně technický stav 5.00
Délka úpravy v kilometrech 2.92
 
Popis Jednalo se o úsek silnice s četnými poruchami – síťové trhliny, výtluky. Dále byl na této komunikaci zborcený podélný a příčný profil. Stavba byla realizována, čímž došlo k výraznému zlepšení celkového technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti provozu na uvedeném úseku silnice. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Předmětná stavby byla součástí stavby: "Silnice III/4676 - rekonstrukce mostů ev.č. 4676- a ev.č. 4676-3 za Dolním Benešovem", která byla zařazena do souboru investičních staveb MSK - Mostní program 2017.
Financování Celkové investiční náklady činí dle SOD 10 720 tis. Kč vč. DPH
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace