IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/S/151

 
Název: Silnice III/4405 směrová úprava ul. Berounské v Budišově nad Budišovkou
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1711
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 185
Stavebně technický stav 3,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Jedná se o nevyhovující šířkové uspořádání obousměrné komunikace s přilehlým ostrůvkem. Komunikace je nedostatečně odvodněna s četnými poruchami. Stavba řeší směrovou a výškovou úpravu komunikace s odvodněním. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava byla zpracována v roce 2017, spolu s projektovou dokumentací pro stavbu: "Stavební úprava ploch Halaškova nám. a nám. Republiky v Budišově nad Budišovkou". Zadavatelem PD bylo Město Budišov.
Financování Celkové investiční náklady za SSMSK činí 6 200 tis. Kč s DPH.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  90,00

Pořadí

  73

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace