IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/S/120b

 
Název: Oprava silnice III/44325 Budišov n.B. - Staré Oldřůvky, km 0,800 - 1,800
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 987
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 41
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech 1,00
 
Popis Oprava silnice v km 0,800 - 1,800. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad nákladů činí 3 000 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  75,00

Pořadí

  99

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace