IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/S/119

 
Název: Rekonstrukce komunikace III/0467 Jezdkovice - Choltice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 200
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 10
Stavebně technický stav 3,00
Délka úpravy v kilometrech 0,67
 
Popis Rekonstrukce komunikace. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  55,00

Pořadí

  110

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace