IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/S/117

 
Název: Rekonstrukce komunikace II/443 Podlesí Budišov n.B.
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 681
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 52
Stavebně technický stav 4,50
Délka úpravy v kilometrech 4,43
 
Popis Rekonstrukce komunikace. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  80,00

Pořadí

  86

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace