IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/S/108

 
Název: Silnice III/4629 modernizace silnice Větřkovice-I/57, km 0,500 - 4,216
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1046
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 132
Stavebně technický stav 3,00
Délka úpravy v kilometrech 3,71
 
Popis Modernizace komunikace v úseku od křiž. se sil. III/46211 v obci Větřkovice po křiž. se sil. I/57. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava byla zahájena v roce 2017.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  85,00

Pořadí

  82

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace