IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/O1/6

 
Název: Silnice II/469 Děhylov - úprava směrového vedení trasy-nová trasa km 3,140-5,640
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 3000
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 200
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech 2,50
 
Popis Stavba řeší odstranění bodové závady ve výškovém, směrové a šířkovém vedení silnice v Děhylově. Silnice je vedena v nevyhovujícím směrovém oblouku v příkrém stoupání. Dotčený úsek silnice je zvlášť nebezpečný v zimním období, kdy velká klesání zapřičiňují časté omezení dopravy  v tomto úseku silnice. Cílem řešení je nové trasa komunikace, která řeší výškové i směrové vedení silnice II.třídy. Silnice je vedena v nové stopě mimo zástavbu. Stavba by měla v budoucnu odstranit průjezd nevyhovujícím stoupáním v Děhylově. Délka úpravy je cca 400m. Stavba si vyžádá zábor nesilničních pozemků. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Příprava dosud nezahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  100,00

Pořadí

  7

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace