IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/O1/37

 
Název: Rekonstrukce silnice III/0578 s vazbou na hraniční přechod Vávrovice-Wiechovice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 700
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 70
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Rekonstrukce silnice ve stávajícím uspořádání vč. mostních objektů. V.J.IX/2017.
Stav přípravy V PD na rekonstrukci "hraničního" mostu 0578-2 bude zahrnuta z důvodů navázání na zvednutou nosnou konstrukci mostu na sil. III/0578 i výšková úprava sil. III/0578 ve Vávrovicích v úseku od křižovatky s MK (cca 100m) včetně úpravy sjezdů a osazení svodidel. To bude zahrnuto v ceně mostu.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 7 700 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  40,00

Pořadí

  26

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace