IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/O1/25

 
Název: Přeložka silnice III/4648 Bohučovice lom
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 900
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 150
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech 0,50
 
Popis Silnice III/4648 u lomu Bohučovice je prudká levotočivá zatáčka. Vlivem TNV z lomu je silnice deformována a v zatáčce dochází ke stabilnímu ulamování krajnic. Návrh řeší směrovou úpravu tj. narovnání silnice III/4648 levou stranou mimo inkriminovaný úsek. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 30 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  50,00

Pořadí

  25

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace