IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/O1/21

 
Název: Silnice III/44337 Melč - obchvat obce km 0,250-1,250
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1509
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 53
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech 1,00
 
Popis Výstavba komunikace. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  60,00

Pořadí

  21

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace