IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/O1/17

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice III/46826 Třebom - Grodczanski, km 0,000-1,869
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 50
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 25
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech 1,86
 
Popis Stavba řeší rekonstrukci nevyhovují silnice III. třídy k hraničnímu přechodu s Polskou republikou. Současný stavebně technický stav komunikace je zcela nevyhovující. Povrch vozovky je částečně prorostlý, silniční těleso zarostlé. Cílem stavby je vybudování komunikace s kategorijní šířkou S6,5/50 alternativně P 4,5 s výhybnami v délce 1,800 km včetně všech souvisejících stavebních objektů. Stavba si vyžádá trvalý zábor okolních nesilničních pozemků. Stavba je zahrnuta v Modelové studii „BORDER CROSSING V EU. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Zpracován projektový list, vydáno ohlášení stavby.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  60,00

Pořadí

  19

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace