IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/M1/66

 
Název: Silnice III/0578 Rekonstrukce mostu ev. č. 0578-2 Vávrovice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 50
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stávající most přemosťuje řeku Opavu a zároveň je hraničním mostem s polskou republikou. Celková délka přemostění je 36,80 m, počet mostních polí 2. Stavební stav objektu dle hlavní prohlídky je 5/5. Stavbou bude kompletně demolován stávající mostní svršek. Bude provedena sanace nosné konstrukce a spodní stavby. Na sanovanou nosnou konstrukci bude provedena železobetonová spřažená deska, na ni položen nový mostní svršek včetně nových dilatačních závěrů ložisek. Stavba je zahrnuta v modelové studii "BORDER CROSSING". P.O.IX/2017.
Stav přípravy PD zpracována ve stupni DÚR, DSP+RDS. Územní řízení přerušeno - čeká se na dodání mezinárodní smlouvy mezi ČR a PR. Termín podepsání a dodání smlouvy nejsou schopni na MD ČR sdělit. Prodloužení termínu dodání díla je řešeno dodatkem k SoD. Probíhá projednávání/ (odsouhlasení) technického řešení se zástupci PR (správce toku, komunikací, ...).
Financování Odhad stavebních nákladů činí 20 300 tis. Kč bez DPH (2013).
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  89,00

Pořadí

  143

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace