IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/M1/60

 
Název: Silnice III/4666 Háj-Hrabyně - rekonstrukce propustu + řešení odvodnění komunikace
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1000
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 80
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Rekonstrukce propustku. P.O.IX/2017.
Stav přípravy Připravuje se zadání pro výběr dodavatele PD
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 5 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  102,00

Pořadí

  94

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace