IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/M1/410

 
Název: Silnice III/4429 - rekonstrukce opěrné zdi ul.Klokočovská ve Vítkově
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 10
Stavebně technický stav 7,00
Délka úpravy v kilometrech 0,03
 
Popis Opěrná zeď je součástí silnice III/4429 (ul. Klokočovská) ve Vítkově v km 0,260-0,295 silničního staničení. Stávající opěrná zeď délky 35m, výšky cca 2 m, je provedena z kamenného zdiva, na několika místech došlo ke zborcení zdiva, ze strany od silnice chybí jakékoliv bezpečnostní zařízení. Vzhledem k celkovému stavebnímu stavu je rekonstrukce opěrné zdi nutná. V rámci rekonstrukce opěrné zdi bude provedena oprava živičného krytu vozovky silnice III/4429 v délce 140 m. P.O.IX/2017.
Stav přípravy Zadání DÚR, DSP + PDPS
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 4 000 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  104,00

Pořadí

  92

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace