IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/M1/340

 
Název: Opěrná zeď na silnici III/4602 km 0,010 - 0,070 v obci Sosnová
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 50
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech 0,06
 
Popis Stávající opěrná zeď z lomového kamene byla v minulosti několikrát lokálně opravována, přesto je stav zdi i nadále velmi špatný. Zeď je nestabilní, ujíždí, kamenné zdivo je vyboulené, s vypadlým spárováním mezi kameny i uvolněnými jednotlivými kameny, přičemž hrozí její zborcení. Na zdi je osazeno oplocení z vlnitých plechů. Zeď navazuje na křídlo mostu ev.č. 4602-1. P.O.IX/2017.
Stav přípravy Projekční příprava nebyla zahájena.
Financování Předběžný odhad cca 2,0 mil. Kč bez DPH.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  102,00

Pořadí

  97

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace