IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/M1/339

 
Název: Opěrná zeď na silnici III/01125 km 0,730 - 0,890 v obci Nové Sedlice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2000
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 150
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech 0,16
 
Popis Svah mezi silnicí a vodním tokem je převážně neopevněný, nestabilní, s nátržemi, kdy ujíždí i krajnice vozovky. Původní kamenná opěrná zeď se rozpadá, lokálně již byla v minulosti opravovaná. P.O.IX/2017.
Stav přípravy Vyhotovena DÚR, čeká se na vydání ÚR, zadána PD pro DSP vč. IČ.
Financování Předběžný odhad cca 4,0 mil. Kč bez DPH.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  122,00

Pořadí

  46

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace