IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/M1/262

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 4676-4 přes zátopní území za Dolním Benešovem
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2521
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 150
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most ev.č. 4676-4 se nachází na silnici III/4676 mimo zastavěnou část obce Dolní Benešov. Nosnou konstrukci tvoří 15 ks železobetonových prefa nosníků Hájek 50/28 tl.0,28 m, uložených na asfaltovou lepenku, vanová izolace, povrchová dilatace. Opěry jsou masívní betonové monolitické. Délka přemostění činí 4,00m. Šířka mezi obrubami činí 6,80m, celková šířka mostu činí 8,40m. Chodníky na mostu nejsou. Stavební stav nosné konstrukce je dle poslední hlavní prohlídky mostu IV-uspokojivý, spodní stavby je V – špatný. Po silnici jezdí autobusové linky zajišťující obslužnost mezi obcemi. P.O.IX/2017.
Stav přípravy Připravuje se zadání pro dodávku PD.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 5 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  107,00

Pořadí

  85

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace