IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/M1/261

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 4676-3 přes náhon za Dolním Benešovem
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba realizovaná (R)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2521
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 150
Stavebně technický stav 5.00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Původní most byl odstraněn. Nový most -Nosná konstrukce je tvořena dvěma plnostěnnými svařovanými nosníky se zakřiveným horním pásem. Mostovku tvoří spřažená ocelobetonová konstrukce. Spodní stavbu tvoří masívní železobetonové opěry se zavěšenými křídly. Most je založen hlubinně na vrtaných pilotách. P.O.IX/2017.
Stav přípravy Je součástí stavby: "Silnice III/4676 - rekonstrukce mostů ev.č. 4676- a ev.č. 4676-3 za Dolním Benešovem" - viz OP/M1/190 a OP/M1/261, která byla zařazena do souboru investičních staveb MSK - Mostní program 2017 a v současné době se realizuje. Termín ukončení realizace stavby je 11/2017.
Financování Celkové investiční náklady činí dle SOD 13 490 tis. Kč vč. DPH
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace