IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/M1/190

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 4676-2 přes inudaci u D. Benešova
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba realizovaná (R)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2521
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 150
Stavebně technický stav 5.00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Původní most byl zdemolován a nahrazen mostem novým. Mostní konstrukci tvoří ocelová montovaná konstrukce z dílců z vlnitého plechu Supercor typ SC-45B, tl.plechu 7 mm. Čela tubusu vč.křídel jsou monolitická, železobetonová.Most založen plošně na základových monolit.žel.betonových pásech. P.O.IX/2017.
Stav přípravy Je součástí stavby: "Silnice III/4676 - rekonstrukce mostů ev.č. 4676- a ev.č. 4676-3 za Dolním Benešovem" - viz OP/M1/190 a OP/M1/261, která byla zařazena do souboru investičních staveb MSK - Mostní program 2017 a v současné době se realizuje. Termín ukončení realizace stavby je 11/2017.
Financování Celkové investiční náklady činí dle SOD 5 400 tis. Kč vč. DPH
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace