IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/M1/189

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 465-004 přes potok Setina za obcí Kyjovice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 429
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 53
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most ev.č. 465-004 se nachází na silnici II/465 mimo zastavěnou část mezi obcemi Kyjovice a Těškovice v lokalitě Panský Mlýn. Nosnou konstrukci tvoří segmentová ŽB klenba. Délka přemostění činí 6,70m. Volná šířka mostu činí 5,80m. Chodníky na mostu nejsou. Opěry jsou betonové, monolitické. Stavební stav nosné konstrukce je dle poslední hlavní prohlídky mostu V - špatný , spodní stavby je VI – velmi špatný. Zatížitelnost mostu je normální 26t, výhradní 32tun a výjimečná 53t. Po silnici jezdí autobusové linky zajišťující obslužnost mezi obcemi. Z dokumentace mostu se zachoval pouze mostní list, kde je uveden rok postaveni 1921. Most již dožívá. Nosná konstrukce resp. její podhled je značně zavlhlý s výskytem mapovitých trhlin a výluhy. Beton se drolí zejména na krajích, lokálně se objevují hnízda způsobená nedostatečným zhutněním při výrobě. Beton opěr je narušen (drolí se) a je celkově zavlhlý. V křídlech jsou uvolněné kameny lokálně, již chybí. Izolační systém je nefunkční, kde je evidentní zavlhlý podhled klenby a tvoří se v trhlinách výluhy s inkrustacemi. Pod mostem je rozplaveno opevnění opěr. Na vozovce jsou nečistoty. Závěr hlavní prohlídky mostu byl jednoznačný – most je nutné rekonstruovat. P.O.IX/2017.
Stav přípravy Je zpracována DÚR, vydáno ÚR - VII/2017, v IX/2017-podána žádost o vydání SP, zadána PD ve st.PDPS vč. IČ.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 5 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  89,00

Pořadí

  145

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace