IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/M1/167

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č.46611-1 za Hlučínem
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1100
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 100
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most ev.č. 46611-1 se nachází na silnici III/46611 za zastavěnou částí města Hlučín, nedaleko místní cihelny. Nosnou konstrukci tvoří cihelná polokruhová klenba tl.0,45m. Délka přemostění činí 2,50m. Opěry a křídla jsou z lomového kamene. Stavební stav nosné konstrukce je V – špatný a spodní stavby V - špatný. Vozovka je živičná, široká 6,00m. Chodníky na mostu nejsou. Zatížitelnost mostu je - normální 125t, výhradní 150tun a výjimečná 250tun. Most byl postaven v roce 1940. Na nosné konstrukci jsou díky chybějící izolaci patrné stopy po silném zatékání (mokré i suché výluhy, vápenaté krápníky, apod.). Cihly v klenbě jsou ve velké ploše napadeny hloubkovou korozí, kdy vlivem působení zatékající vody a střídáním mrazových cyklů dochází k postupné degradaci cihel. Některé cihly jsou uvolněné. Na opěry a křídla rovněž zatéká. Pod mostem je rozplavená dlažba a opevnění opěr, navíc jsou zde i silné nánosy bahna. Most vykazuje nevratné vady a rovněž má nevhodné prostorové uspořádání. Vzhledem ke špatnému stavebnímu stavu nosné konstrukce i spodní stavby, jejímu nevratnému poškození a nevhodnému prostorovému uspořádání je potřeba ho celkově rekonstruovat. Nosná konstrukce bude použita z ocelového vlnitého plechu o rozpětí 4,2m. P.O.IX/2017.
Stav přípravy SP vydáno
Financování Odhad stavebních nákladů činí 7 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  135,00

Pořadí

  26

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace