IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/M1/162

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č. 4427-3 přes Budišovku za Čermnou ve Slezsku
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba realizovaná (R)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 80
Stavebně technický stav 5.00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Původní most byl odstraněn. Nový most-jedná se o monolitickou železobetonovou klenbu o jednom poli. Spodní stavba je monolitická železobetonová, založena plošně. Součástí stavby je oprava přilehlých úseků silnice v bezprostřední blízkosti mostního objektu. P.O.IX/2017.
Stav přípravy Stavba byla zařazena do souboru investičních staveb MSK - Mostní program 2017 a v současné době se realizuje. Termín ukončení realizace stavby je 11/2017.
Financování Celkové investiční náklady činí dle SOD 7 245 tis. Kč vč. DPH
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace