IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/M1/157

 
Název: Opěrná zeď na silnici II/442 Vítkov - hranice okresu, km 31,265-31,410
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2128
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 739
Stavebně technický stav 7,00
Délka úpravy v kilometrech 0,14
 
Popis Stavba řeší opěrnou zeď tvořenou gabiony výšky 2-3 m se svodidlem. V uvedeném úseku potok podemílá svah silnice, který je sanován lomovým kamenivem. P.O.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 15 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  139,00

Pořadí

  24

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace