IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/M1/156

 
Název: Rekonstrukce opěrné zdi na silnici II/442 Vítkov - hranice okresu, km 30,100-30,165
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2128
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 739
Stavebně technický stav 7,00
Délka úpravy v kilometrech 0,06
 
Popis Opěrná zeď z lomového kamene uloženém na zemině, je silně zvětralá a rozpadá se ze 60%. P.O.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována PD DSP+DPS, vydáno SP. Stavba je součástí stavby OP/S/213a: "Rekonstrukce silnice II/442 Staré Heřminovy - Hořejší Kunčice - Vítkov - hr. okr. NJ, včetně opěrné zdi". Předpoklad realizace r.2018
Financování Odhad stavebních nákladů činí 4 721 tis. Kč vč. DPH.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  139,00

Pořadí

  23

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace