IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/K/37

 
Název: Silnice II/466 Chuchelná - křižovatka před rehabilitačním ústavem - MK Komenského
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1100
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Jedná se o nepřehlednou křižovatku, kde jsou špatné rozhledové poměry při odbočování a výjezdu z MK. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována DÚR,DSP, vydáno SP na komunikace, vyvolané přeložky IS jsou umístěny v rámci ÚR.
Financování Předpokládané investiční náklady činí 8 600 tis. Kč, z toho SSMSK cca 5 000 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  88,00

Pořadí

  4

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace