IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/K/25

 
Název: Okružní křižovatka Mokré Lazce sil III/4673 s III/4664
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2700
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Jedná se o nepřehlednou křižovatku, kde hlavní silnice je pravotočivá zatáčka. Návrh řeší v tomto místě okružní křižovatku. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 5 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  40,00

Pořadí

  23

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace