IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/K/23

 
Název: Rekonstrukce křižovatky sil.II/469 a III/4696 Šilheřovice-Hlučín
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2800
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Jedná se o nepřehlednou křižovatku v místě lesního porostu. SilniceIII/4696 směřuje k hraničnímu přechodu s Polskem. Návrh řeší rekonstrukci křižovatky a její směrové narovnání a zpřehlednění. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 5 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  40,00

Pořadí

  22

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace