IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/K/16

 
Název: Silnice II/469 Hať okružní křižovatka s MK
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Rekonstrukce křižovatky. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  66,00

Pořadí

  10

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace