IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/S/95

 
Název: Silnice III/46423 modernizace silnice Pustějov-Kujavy km 0,000-0,878
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 257
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 36
Stavebně technický stav 3,00
Délka úpravy v kilometrech 0,87
 
Popis Modernizace komunikace. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Příprava PD nezahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 7 900 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  65,00

Pořadí

  106

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace