IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/S/244

 
Název: Modernizace silnice II/483 průtah Frenštát p. R. - hr. okr. Frýdek-Místek
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2571
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 216
Stavebně technický stav 4,50
Délka úpravy v kilometrech 2,25
 
Popis Stavba řeší zlepšení únosnosti a zvýšení bezpečnosti komunikace II. třídy. Obměna asfaltových vrstev se zpevněním podkladních vrstev komunikace. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Je zpracována PD do stupně DSP + PDPS.
Financování Odhad nákladů stavby 20 911 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  125,00

Pořadí

  23

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace