IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/S/212

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava - Bílovec
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1353
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 64
Stavebně technický stav 3,00
Délka úpravy v kilometrech 5,72
 
Popis Jedná se o úsek silnice s četnými poruchami - síťové trhliny, výtluky, místy neúnosné podloží. Dále je na této komunikaci zborcený podélný a příčný profil s částečnými zborcenými propustky. Rekonstrukce silnice spočívá v sanaci a zesílení silnice, osazení dopravně bezpečnostních prvků a rekonstrukce 4 ks propustů. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Je zpracována DSP, PDPS pro IROP Silnice 2015 - 2020.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 44 208 tis. Kč s DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  115,00

Pořadí

  37

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace