IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/S/211

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice nad Odrou
Dopravní význam tah nadregionálního významu (R2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1486
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 716
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech 3,77
 
Popis Jedná se o úsek silnice s četnými poruchami - síové trhliny, výtluky, vyjeté koleje. Dále je na této komunikaci zborcený podélný a příčný profil. Rekonstrukce silnice spočívá v sanaci a zesílení silnice, rekonstrukce mostu 441-016 (NJ/M1/336) a stavební opravě mostů 441-013 a 441-014. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Je zpracována DSP, PDPS pro IROP Silnice 2015 - 2020.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 47 000 tis. Kč s DPH.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  120,00

Pořadí

  32

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace