IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/S/210

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2128
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 739
Stavebně technický stav 3,10
Délka úpravy v kilometrech 5,99
 
Popis Jedná se o úsek silnice s četnými poruchami - síové trhliny, výtluky, vyjeté koleje. Dále je na této komunikaci zborcený podélný a příčný profil s částečně zborcenými propustky. Stavba je rozdělena na dvě etapy: I. etapa ve staničení 33,921 - 36,966 a 38,560 - 39,925. Součástí I. etapy je rekonstrukce silnice, rekonstrukce mostu 442-026 (NJ/M1/220), rekonstrukce 3 ks propustů, zpěvnění svahu silnice, vybudování opěrné zdi 35,780 - 35,830. II. etapa ve staničení 36,954 - 38, 569. Součástí II. etapy je rekonstrukce silnice, rekonstrukce 3 ks propustů. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Je zpracována DOS, PDPS pro IROP Silnice 2015 - 2020.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 84 000 tis. Kč s DPH.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  111,00

Pořadí

  41

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace