IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/S/176

 
Název: Modernizace silnice III/46416 v úseku Bravantice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1300
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 110
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech 2,21
 
Popis Jedná se o úsek silnice s četnými poruchami – síové trhliny, výtluky. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy PD zahájena.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 17 000 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  100,00

Pořadí

  62

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace