IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/S/134a

 
Název: Silnice III/46418 modernizace silnice Bílovec - Studénka, km 0,911 - 6,911
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1953
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 76
Stavebně technický stav 3,00
Délka úpravy v kilometrech 6,00
 
Popis Modernizace komunikace. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Příprava PD nezahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  75,00

Pořadí

  95

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace