IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/S/127a

 
Název: Modernizace komunikace III/0484 od křiž. III/0481 po křiž. I/48 km 0,000-3,920 - Blahutovice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 300
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 10
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech 3,92
 
Popis Modernizace komunikace. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována diagnostika, projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 12 280 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  70,00

Pořadí

  100

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace