IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/S/125b

 
Název: Modernizace komunikace III/4821 Rybí-Štramberk-Závišice km 2,655 - 4,195
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1700
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 241
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech 1,54
 
Popis Stavba řeší zlepšení únosnosti, rovinatosti a bezpečnosti silničního provozu. Je navržena obměna ložné a obrusné asfaltové vrstvy. Obnova odvodnění. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována PDPS.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 8 140 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  105,00

Pořadí

  52

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace