IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/S/112a

 
Název: Silnice III/4822 Modernizace silnice Závišice - I/48 km 0,000-1,400 a 2,961 - 3,218
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 130
Stavebně technický stav 3,00
Délka úpravy v kilometrech 1,65
 
Popis Modernizace komunikace. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Příprava PD zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 15 892 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  85,00

Pořadí

  83

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace