IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/S/109a

 
Název: Modernizace silnice III/46432 Sedlnice - km 0,000 - 3,263
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1585
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 130
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech 3,26
 
Popis Stavba řeší zlepšení únosnosti, rovinatosti a bezpečnosti silničního provozu. Je navržena obměna ložné a obrusné asfaltové vrstvy. Obnova odvodnění. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována diagnostika, zpracována PDPS.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 21 500 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  113,00

Pořadí

  40

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace